CENNIK ZAJĘĆ SALSY OBOWIĄZUJĄCY OD 19.10.2018

CENNIK ZAJĘĆ SALSY OBOWIĄZUJĄCY DO 19.10.2018

CENNIK ZAJĘĆ ZUMBY

CENNIK ZAJĘĆ JOGI

Ważne! Możesz zadecydować na co i kiedy wykorzystasz pulę zajęć przypisaną do danego rodzaju karnetu. Szkoła Timbaila nie uwzględnia zwrotów zakupionych karnetów. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystane przez inne osoby. 

Cennik zaktualizowany: 14.07.2016

Ważne! Możesz zadecydować na co i kiedy wykorzystasz pulę zajęć przypisaną do danego rodzaju karnetu. Szkoła Timbaila nie uwzględnia zwrotów zakupionych karnetów. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystane przez inne osoby. 

Cennik zaktualizowany: 14.07.2016

Share This